55. Missiemêrrentj

Weem herinnertj zich neet de fancy-fair vör de missie? Lang gelieëje inne groeëten hoeëf vanne Urseline (de Pruûse Begiêne!) inne Langstraot waas umme zoeëvöl jaor of meschien wul edersjaor ‘ne fancy-fair. De Wieërter minse mochte dan gratis (jao,.....gratis) doeër de groeëte port inne Van Berlostraot nao binne um eur cênte uut te gaeve aan allerlej spuuëlkes. Aszje gelök haatj koszje dan e prulke winne. Völ verteer waas d’r in daen tiêd neet. Dus dae e paar döbbeltjes te makke haaj waas prezênt inne schoeënen hoeëf roond de kräömkes. Ich weît nog wul det mie groeëtvader Toeën ‘ne vaste klânt woor. Hae waas specialist in ’t spuuëlke dette zelf ‘d’n  hoepla’ neumdje. D’n Hoepla waas ’n plânk woeë stekke uutstoeëke. Ge mósj mét gekluuërdje ring perbieëre um van e paar maeter aafstând di-j ring um ‘ne stek te goeze. Groeëtvader Toeën kos det as geînen ângere. Z’n priêze brache gruuëts mej nao hoês.

Hieël slûm vanne nonne waas de uutnuuëdiging vör de fancy-fair aanne schoeëlwichter. Vae -de wichter- mochte op ‘ne middig oonger schoeëltiêd op priêzejaacht. Ge mósj wul eur soondescênte mejbringe.......Jao, echt oonger schoeëltiêd.... dus neet mejdoon waas d’r neet beej. Wi-j ich e jaor of tieën woor, waasj weer ‘s zoeë wiêt. Ich benderdje beej oeës pap um cênte. Oeës pap haaj eigelik groeët geliêk wi-jte zag dette de slummigheid vanne begiêne geî wêrk vóng. Op zien meneer boycotdje hae de fancy-fair. Jao, boycot, mer oeëver miene wichterrök. Nao wat gemoel tösse oeës pap en oeës mam krieëg ich e schaemel traktemêntje det mich in ’t gehieël neet gaajdje. Zoeë wi-j altiêd wis ich d’r wul raod op. Op nao de Bieëkstraot, nao Kerneel en Tante An. Di-j völdje de inhoud van mien buuërske aan, want ’t wécht moch niks tekortkaome! Ich woort hieëlemaol neet verwindj.

Tiegeswoeërdig huuërdje niks mieër oeëver fancy-fairs vör de missionarisse. D’r zeen trawwes nog nauweliks missionarisse mieër. Jao, heej in oeës lând wêrke geîstelike uut lânde as India. Ze kaome os weer trök de kêrk in preke.

In oeës Braobentjs dörpke és dan wul geîne fancy-fair mieër mer ’n modern evenemênt: ‘ne zoeëgeneumdje rómmelmêrrentj vör de paar missionarisse en gelökkig ouch vör ’n aantâl jóng welzijnswêrkers di-j wiêt oeëver oeës lândsgrenze haer good wêrk verrichte. De jaorlikse rómmelmêrrentj weurtj betiêds aangekondigdj en ’t hieël dörp spaartj ‘nen houp poongele beejeîn. De minse zeen solidair en koupe oppe missiemêrrentj de rómmel vanne dörpsgenoeëte dae tösse eur eige aafgedânkdje spulle ligktj. Eder jaor staoje weer arig te kieke wi-jvöl vôlk op dit evenemênt aafkeumtj. Van heinde en ver kaome ze um eure slaag vör e paar cênte te slaon Umdet alles zoeë goodkoup és, kuîptj edereîn sóms soonger bezêj. Jao, ouch ich kom d’n déksten tiêd mét pöngelkes thoês di-j ich ’t jaor d’rop weer inlever!

Daags vuuër de drökbezóchdje rómmelmêrrentj ri-jje tractors mét groeëte aanhângers doeër de straote. 't Hieël dörp és in taw vör ’t good doel.

D’n ieërste zoondig van juni klokslaag elf oor waere de hékke geoeëpendj.’t És neet te geluîve mer de kuîpers staon dan al ri-jje dik te wachte en speuje zich um d’n ieërste te zeen

Zeen saoterdes de mansluj inne wieër um de koupwaar op te hale, soondes staon mieëstâl de vröllie inne kräöm. Ze priêze de prulkes aan asoftj diamânte zeen. Dit jaor waasj ouch weer haole klot. Ge mósj uch tösse de bezeukers wrînge um de vuuërraod te kinne bewoongere.

Ouch Nel kwoom oppe mêrrentj aaf. ’t Haaj de kîndjerwage van z’n dochter bi-j zich. Di-j dochter és ’n alternatief type. Zoeëdoendje és de wage geîne moderne mer eîne uut groeëtmoôders tiêd. ’ne Retro, zoeë hétj det tieëgeswoeërdig. Nel pakdje zich de kleine oppen êrm en schuufeldje tösse de wichtermuuëbelkes zoeëas louprékke, kaksteulkes en ouch kîndjerwages.. Ge veultj um al hânge.....Wi-j Nel trökkwoom beej de wage dae ’t eigelik neet zoeë slûm haaj achtergelaote, waas dao sjuus ‘ne kuîper aan ’t oongerhândele oeëver de priês van Nel ziene wage. Nel kwoom op tiêd tössebej. ’t Haaj neet völ geschildj of de kîndjerwage van z’n dochter woor vör zieëvefieftig verkochtj aan ’n ânger oma di-j zich al verknuuëkeldje op ’n kwânt wândelwagentje vör bekans geî gêldj.

Ton Bijsterveld-Claessens, juni 2015